Palvelumme

Tällä sivulla tietoa

  • Annosjakelu
  • eResepti valmius
  • Reseptien uusinta
  • Lääkejätteet

ANNOSJAKELU Kätevissä kerta-annospusseissa, annosjakelu helpottaa arkea http://www.pharmac.fi/ Kysy lisää apteekista !


eReseptivalmius
Suoramaksu ja e-lasku käytössä

Tee näihin sopimukset käyttämässäsi pankissa, e-laskun saat käyttöön myös verkkopankissasi


Reseptien uusinta – kiireelliset, kysy apteekista

LÄÄKEJÄTTEET
Vanhentuneet ja käytöstä poistetut lääkkeet ovat ongelmajätettä.

Voit niiden lisäksi tuoda apteekkiin myös vanhat elohopeakuumemittarit. Jos kuumemittari on rikkoutunut, se laitetaan lasipurkkiin. Tabletit, kapselit, voiteet ja nestemäiset lääkkeet voidaan palauttaa omissa pakkauksissaan. Jodipitoiset lääkkeet täytyy pitää erillään muista. Vanhat ruiskut ja neulat laitetaan läpäisemättömiin pakkauksiin, kuten lasipurkkeihin. Otamme lääkejätteet vastaan maksutta.
LISÄTIETOA ALLA AVAUTUU apteekit.fi sivulle

ULKOPUOLINEN RIIDAN RATKAISUELIN

Jos kauppaa koskevaa erimielisyyttä eisaada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvotteluilla,kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan( www.kuluttajariita.fi ratkaistavksi
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyynkuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan( www.kuluttajaneuvonta.fi )